Alicja Helman

Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou


Monografia twórczości wybitnego reżysera chińskiego Zhanga Yimou, przedstawiciela Piątej Generacji, który zrewolucjonizował kinematografię chińską i wprowadził ją na rynki światowe. Autorka interpretuje  bogatą i różnorodną twórczość Zhanga w kontekście przemian kulturowych, jakie dokonały się wówczas w Chinach oraz w perspektywie komparatystycznej, biorąc pod uwagę literaturę, malarstwo, teatr i muzykę. Zhang Yimou realizował początkowo ambitne i kontrowersyjne kino artystyczne, by w ostatnich latach zadziwić odbiorców kunsztownymi, pełnymi rozmachu i przepychu spektaklami spod znaku sztuk walki. 

Nagroda im. Bolesława Michałka za najlepszą filmową książkę roku 2010