Mieczysław Inglot

Romantyzm. Słownik literatury polskiej


Podręczne kompendium wiedzy o najważniejszych zjawiskach literackich, postaciach, wydarzeniach, ideach epoki. Książka jest pozycją niezbędną przy powtórkach do sprawdzianów, matury i egzaminów, przydatną zarówno uczniom gimnazjum i liceum, jak i studentom. Jej pomoc w przygotowaniu lekcji docenią także nauczyciele.
Autor słownika, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Mieczysław Inglot, jest wybitnym znawcą literatury romantyzmu, mającym w dorobku liczne książki i artykuły na temat tego okresu.
Książka zawiera: 187 haseł; omówienia prawie 50 utworów; życiorysy 50 pisarzy i badaczy literatury; charakterystyki najważniejszych zjawisk kulturalnych i społecznych, nurtów filozoficznych, motywów i gatunków literackich.