Jean-Claude Carrière

Alfabet zakochanego w Meksyku


„Są trzy Meksyki. Jest ten sprzed konkwisty, wspaniały i brutalny, którego symbolem jest mityczny stwór, Quetzalcoatl, pierzasty wąż. Jest Meksyk hiszpański i katolicki, który przetrwał trzy stulecia. Ten przyjął za swój symbol Najświętszą Panienkę z Guadalupe, litosierną, wszędzie widoczną oficjalną patronkę kraju. I jest Meksyk nowoczesny, który wyłonił się najpierw z wojen o niepodległość, a później ze słynnej rewolucji. Jego symbolem jest Zapata, chłopski bohater, człowiek sprawiedliwy, którego rozstrzelano”…

Alfabet zakochanego w Meksyku to subiektywny przewodnik po Meksyku znanego francuskiego scenarzysty i dramaturga. Carrière w fascynujący sposób snuje opowieść o tym kraju, sięgając do jego historii i  racząc nas smakami tego nietuzinkowego miejsca.