Paweł Franciszek Rąbca

Odcienie życia


Odcienie życia to autorski wybór wierszy księdza Pawła Rąbcy. Poeta mówi w nim o doświadczeniach człowieka, artysty i kapłana. Wraca pamięcią do przeszłości, choć z drugiej strony wnikliwie obserwuje współczesny świat. Snuje refleksje na temat przemijania, ale dostrzega również wieczny porządek boski. Zatrzymuje się, by dostrzec to, co ulotne, by chwilę dalej oddać cześć ogromowi stworzenia i przyrody. W poezji Pawła Rąbcy strumień życia skrzy się wszystkimi kolorami.